صدور حکم بازداشت برای 8 وزیر سابق کاتالونیا

دادگاه ملی اسپانیا حکم بازداشت 8 وزیر سابق منطقه خودگردان کاتالونیا را صادر کرد

839719
صدور حکم بازداشت برای 8 وزیر سابق کاتالونیا

دادگاه ملی اسپانیا حکم بازداشت 8 وزیر سابق منطقه خودگردان کاتالونیا و محاکمه بدون بازداشت و با وثیقه یک وزیر دیگر را صادر کرد.

اعضای دولت سابق منطقه خودگردان کاتالونیا واقع در شرق اسپانیا که به جرائمی همچون «نافرمانی علیه دولت، شورش و سوء استفاده از اموال عمومی» متهم هستند، در دادگاه بازجویی شدند.

تاکنون نه نفر از چهارده عضو دولت محلی کاتالونیا با حضور در دادگاه ملی اسپانیا در مادرید، مورد بازجویی قرار گرفته اند اما کارلوس پوجدمون، رئیس سابق دولت کاتالونیا و 4 وزیر سابق در دادگاه حضور نیافتند.

دادستانی دادگاه ملی اسپانیا از این دادگاه خواسته تا حکم بازداشت و استرداد کارلوس پوجدمون، رئیس اخراجی منطقه خودمختار کاتالونیا و 4 وزیر دیگر که در بلژیک به سر می برند را در سراسر اروپا صادر کند.

دادستانی همچنین خواستار محاکمه بدون بازداشت سانتی ویلا، یکی از وزرای سابق کاتالونیا که به دلیل مخالفت با جدایی این منطقه از اسپانیا در 26 اکتبر استعفا کرده بود با وثیقه‌ای به مبلغ 50 هزار یورو شده است.خبرهای مرتبط