رویارویی اسپانیا با بلژيك بدلیل حمايت از رئیس سابق کاتالونیا

صدور حکم بازداشت در سطح اروپا برای رئیس و چهار وزیر سابق اداره دولت محلی کاتالونیای اسپانیا توسط دادگاه ملی این کشور ممکن است بلژیک و اسپانیا را رودرروی یکدیگر قرار دهد

840440
رویارویی اسپانیا با بلژيك بدلیل حمايت از رئیس سابق کاتالونیا

صدور حکم بازداشت اروپایی برای کارلس پوجدمون، رئیس و چهار وزیر سابق اداره خودمختار کاتالونیای اسپانیا توسط دادگاه ملی این کشور ممکن است بلژیک و اسپانیا را با یکدیگر رو در رو کند.

دادگاه ملی اسپانیا برای رئیس و وزرای سابق بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ و کشاورزی منطقه خودمختار کاتالونیا به اتهام تمرد و سرکشی علیه دولت، قیام و سوء استفاده از منابع دولتی حکم بازداشت صادر کرد. اسپانیا اکنون پس از صدور حکم بازداشت اروپایی افراد مذکور برای درخواست اعاده آنها که در بلژیک به سر می برند حاضر می شود.

حکم بازداشت اروپایی یک تصمیم قضایی است که برای انجام پیگیری های قضایی و درخواست استرداد توسط یک عضو اتحادیه اروپا از کشور دیگر این اتحادیه جهت اجرای حکم بازداشت در سال 2004 گرفته شده است. کشورهای اتحادیه اروپا سالانه هزاران حکم بازداشت اروپایی صادر می کنند.

در صورت صدور حکم بازداشت اروپایی برای فردی توسط یک کشور عضو اتحادیه اروپا به مقامات کشوری که فرد مذکور در آن به سر می برد، معلومات داده شده و به سیستم شنگن هشدار داده می شود.

پس از آن لازم است فردی که حکم بازداشتش صادر شده، دستگیر و طی 24 ساعت مورد بازجویی قرار گیرد.

در صورت موافقت فرد مذکور با تسلیم شدن حکم بازداشت اروپایی باید طی 10 روز اجرا شود. در صورت عدم موافقت 60 روز فرصت داده می شود.

- گزینه های پیش روی بلژیک

بلژیک مطابق قانون اساسی این کشور برای مخالفت با حکم بازداشت اروپایی چند راه دارد. نخست در صورت گذشت زمان از صدور حکم بازداشت اروپایی افراد بلژیک می تواند این حکم را رد کند.

راه دوم این است که استرداد و دادرسی فردی که حکم بازداشت اروپایی صادر شده در کشور متبوعش به صورت نقض حقوق بشر مطرح شود. دادگاه بلژیک پانزده روز فرصت خواهد داشت درباره این موضوع تحقیق کند.خبرهای مرتبط