وزیر دفاع انگلستان به دلیل رفتار نامناسب با یک زن استعفا داد

خانم می با پذیرش استعفای مایکل فالن، از کارنامه طولانی خدمت دولتی او در زمان مسئولیت چهار نخست وزیر مختلف انگلستان تقدیر کرده است

839202
وزیر دفاع انگلستان به دلیل  رفتار نامناسب با یک زن استعفا داد

مایکل فالون وزیر دفاع انگلستان استعفای خود را تسلیم ترزا می نخست وزیر این کشور کرد.

وزیر دفاع انگلستان در نامه استعفای خود نوشت: "در روزهای اخیر اتهاماتی در باره رفتار گذشته برخی اعضای مجلس و از جمله من مطرح شده است. بسیاری از این اتهامات نادرست هستند، اما قبول می کنم که در گذشته، پایین تر از استانداردهای بالای نیروهای مسلحی رفتار کرده ام که افتخار نمایندگی‌شان را بر عهده دارم."

آقای فالن افزوده که خدمت در مقام وزیر دفاع در سه سال و نیم گذشته را باعث افتخار خود می داند.

خانم می با پذیرش استعفای مایکل فالن، از کارنامه طولانی خدمت دولتی او در زمان مسئولیت چهار نخست وزیر مختلف انگلستان تقدیر کرده است.

مطبوعات این کشور به دنبال طرح اتهاماتی علیه وی در خصوص رفتار نامناسب با یک زن خبر دادند.

وزیر دفاع انگلیس چندی پیش اذعان کرد که ۱۵ سال پیش در یک مراسم شام دست خود را روی زانوی یک مجری رادیوی زن گذاشته است.

فالون همچنین گفت که در همان زمان از این مجری به خاطر رفتارش عذرخواهی کرده است.خبرهای مرتبط