اولین دیدار رهبر میانمار از آراکان

آئونگ سان سو کی رهبر میانمار برای اولین بار از منطقه درگیری در شمال آراکان دیداری بعمل آورد

839355
اولین دیدار رهبر میانمار از آراکان

آئونگ سان سو کی رهبر میانمار برای اولین بار از منطقه درگیری در شمال آراکان دیداری بعمل آورد.

سی کی اظهار داشت، حکومت برای بازگشت صدها هزار مسلمان روهینگیا که خشونت فرار کرده اند، طرحی تهیه کرده است. 

وی در رابطه با پایان دادن به خشونت و مجازات مسئولین در معرض انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار گرفته بود.خبرهای مرتبط