500 امین سالگرد رفورم در آلمان

آلمان 500 امین سالگرد رفورم پروتستان را طی مراسمی در کلیسای قلعه ویتنبرگ با شرکت فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور و آنگلا مرکل صدراعظم این کشور جشن گرفت

838805
500 امین سالگرد رفورم در آلمان

آلمان 500 امین سالگرد رفورم پروتستان را طی مراسمی در کلیسای قلعه ویتنبرگ با شرکت فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور و آنگلا مرکل صدراعظم این کشور جشن گرفت.خبرهای مرتبط