افزایش تعداد کشته شدگان آتش سوزی های جنگلی در کالیفرنیا به 42 نفر

تعداد کشته شدگان آتش سوزی های جنگلی در ایالت کالیفرنیای ایالات متحد آمریکا که روز 8 ام اکتبر آغاز گردید، به 42 نفر افزایش یافت

830106
افزایش تعداد کشته شدگان آتش سوزی های جنگلی در کالیفرنیا به 42 نفر

تعداد کشته شدگان آتش سوزی های جنگلی در ایالت کالیفرنیای ایالات متحد آمریکا که روز 8 ام اکتبر آغاز گردید، به 42 نفر افزایش یافت.

مقامات ذی ربط اعلام کردند : تنها در منطقه " Sonoma" در ایالت کالیفرنیا 23 نفر جان باخته و تعداد کشته شدگان به 42 افزایش یافته است.

به گفته همین مقامات در مناطق " Sonoma" و " Napa " حدود 60 نفر مفقود بوده و فعالیت های تجسس برای یافتن این افراد ادامه دارد.

آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا که 7 منطقه را تحت تاثیر قرار داده ، بعنوان یکی از مرگبارترین بلای طبیعی در تاریخ این منطقه تلقی می شود.

آتش سوزی های جنگلی امسال در آمریکا تاکنون موجب بروز ضرر و زیان مادی 2 میلیارد دلاری شده است.خبرهای مرتبط