افزایش روز افزون تعداد مهاجران در جهان

تعداد مهاجران در سطح جهان به 224 میلیون نفر رسید

828567
افزایش روز افزون تعداد مهاجران در جهان

تعداد مهاجران در سطح جهان به 224 میلیون نفر رسید.

" خوزه گرازیانو داسیلوا " دبیر کل فائو ( سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ) طی سخنانی در گردهم آیی " روز جهانی غذا " که در شهر رم ایتالیا با مضمون " روند آتی مهاجرت را تغییر بده " برگزار شد، اعلام داشت : با گذشت هر روز افراد بیشتری بعلت عدم گزینه ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود می شوند.

وی علت اصلی افزایش موج مهاجرت را با گرسنگی، خشونت، هراس و مشکل هماهنگی توجیه کرده و گفت : این رقم در سطح جهان به 244 میلیون نفر رسیده است. این به معنی افزایشی به میزان 40 درصد پس از سال 2000 بدین طرف می باشد.

دبیرکل فائو ضمن اشاره به اینکه تعداد افرادی که در کشور خود ناگزیر از تغییر مکان می شوند به 740 میلیون نفر رسیده است گفت : تعداد افرادی که از گرسنگی و فقر رنج می برند، در سالهای اخیر با افزایش به 38 میلیون نفر به 815 میلیون رسیده است.

" خوزه گرازیانو داسیلوا " با تاکید بر اینکه تحرکات و جابجایی گروههای انسانی وسیع، کمک های انسانی و پیدایش راه حل به مسائل را به حالت پیچیده ایی در آورده است گفت : بسیاری از عناصر محرکه در مهاجرت انسانها ، با سرمایه گذاری در رشد روستایی، حمایت از استخدام در مناطق روستایی و تامین شبکه های امنیت اجتماعی می تواند تحت کنترل قرار گیرد. این فعالیت در عین حال می تواند به گرسنگی در حد صفر که در بین اهداف رشد قابل تداوم 2030 قرار دارد، یاری کند.

پاپ فرانسیس رهبر دینی کاتولیک های جهان که در این گردهم آیی شرکت داشت، مجسمه سمبلیک آیلان کوچولو را که در حین تلاش خانواده اش برای راه یابی به جزایر یونان در سواحل بودروم ترکیه غرق شد، به فائو هدیه کرد.

پاپ فرانسیس طی سخنانی در این نشست از تمامی دولتهای جهان خواست تا برای مقابله با تغییرات اقلیمی و درگیری ها که انسانها را وادار به کوچ می کند، مشترکا عمل کنند.خبرهای مرتبط