آتش سوزیهای جنگلی در کالیفرنیا

برای اطفاء 22 فقره آتش سوزی که 68 هزار و 800 هکتار جنگل را به خاکستر تبدیل کرده است، طلب اکیپ تقویتی گردید

826318
آتش سوزیهای جنگلی در کالیفرنیا

در آتش سوزیهای جنگلی در کالیفرنیا که بیش از 200 خودروی آتش نشانی و تعداد زیادی اکیپ امدادرسانی از سراسر این ایالت، روزها ست برای اطفاء حریق فعالیت می کنند، 21 نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر نیز بی خانمان ماندند. 

برای اطفاء 22 فقره آتش سوزی که 68 هزار و 800 هکتار جنگل را به خاکستر تبدیل کرده است، طلب اکیپ تقویتی گردید.

در حالیکه 73 فروند هلی کوپتر، 30 فروند تانکر هوایی و حدود 8 هزار مامور آتش نشانی در مبارزه با آتش سوزیها جای گرفتند، ارتش امریکا نیز برای یاری پرسنل اعزام کرد. خبرهای مرتبط