ممنوعیت های جدید سازمان ملل بر علیه کره شمالی

سازمان ملل متحد چهار کشتی اخلال گر تحریم های مورد اجرا بر علیه کره شمالی را از ورود به تمامی بنادر منع کرد

ممنوعیت های جدید سازمان ملل بر علیه کره شمالی

سازمان ملل متحد چهار کشتی اخلال گر تحریم های مورد اجرا بر علیه کره شمالی را از ورود به تمامی بنادر منع کرد.

" Hugh Griffiths " رئیس هیئت کارشناسانی که اجرای تحریم های سازمان ملل بر علیه کره شمالی را تحقیق می کنند، اعلام داشت : کشتی های باربری " Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 " و کشتی " Jie Shun " بعلت حمل کالاهای ممنوعه مقررات منع ورود به تمامی بنادر وضع شده است.

وی ضمن اشاره به انجام تحقیقات پیرامون ادعاهای مربوط به ادامه اقدامات کره شمالی برای صادرات ذغال سنگ علیرغم تحریم های سازمان ملل متحد گفت : در نتیجه تحقیقات ثابت شده است که چهار کشتی مذکور حامل کالاهای ممنوعه بودند.

رئیس هیئت کارشناس سازمان ملل با تاکید بر وضع ممنوعیت به کشتی های مذکور برای مدت 120 روز در تمامی بنادر افزود : یک چنین تصمیمی در تاریخ سازمان ملل متحد برای اولین بار اتخاذ شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه کره شمالی از سال 2006 بدین طرف بعلت فعالیت های هسته ایی اش تحریم اجرا می کند.

ایالات متحد آمریکا پس از بر سر کار آمدن دونالد ترامپ اعمال فشار بر علیه کره شمالی را افزایش داده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز قطعنامه پیش بینی کننده کاهش یک سوم از در آمد های کره شمالی از طریق صادرات را که با اقدامات آمریکا تهیه گردید، روز 5 ام آگوست به تصویب رساند.خبرهای مرتبط