آتش سوزی های جنگلی به سرعت در حال پیشروی در کالیفرنیاست

در آتش سوزی های جنگلی که در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا آغاز شده و به سرعت در حال پیشروی است، دست کم 10 نفر جان خود را از دست دادند

823622
آتش سوزی های جنگلی به سرعت در حال پیشروی در کالیفرنیاست

در آتش سوزی های جنگلی که در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا آغاز شده و به سرعت در حال پیشروی است، دست کم 10 نفر جان خود را از دست دادند. 

آتش سوزی های جنگلی به 1500 باب خانه و محل کار خسارت وارد کرده و بیش از 20 هزار نفر منطقه را تخلیه کرده اند. 

مسئولین آتش نشانی اعلام کردند، آتش سوزی در محوصه ای به مساحت 100 هزار را تحت تاثیر قرار داده است. 

جری براون استاندار کالیفرنیا در 8 منطقه وضعیت اضطراری اعلام کرد.

علت آغاز آتش سوزی که سبب مجروح و مفقود شدن  شمار زیادی انسان و قطعی برق و تلفن گردید، هنوز مشخص نشده است. 

 

 خبرهای مرتبط