ترکیه در درد و رنج مسلمانان آراکان سهیم می شود

ترکیه ساخت 24 هزار واحد مسکونی از 84 هزار واحد مسکونی را که در بنگلادش برای مسلمانان آراکان ساخته خواهد شد، برعهده گرفت

ترکیه در درد و رنج مسلمانان آراکان سهیم می شود

 

ترکیه ساخت 24 هزار واحد مسکونی از 84 هزار واحد مسکونی را که در بنگلادش برای مسلمانان آراکان ساخته خواهد شد، برعهده گرفت.

هزینه ساخت 53 واحد مسکونی با کمکهای بلاعوض کارکنان صنایع هوانوردی و فضایی ترک تامین خواهد شد.

برای ساخت خانه ها و تامین لوازم زندگی، در سطح ترکیه کمپین های یاری ترتیب داده می شود.

 کارکنان صنایع هوانوردی و فضایی ترک نیز کمپین یاری ترتیب دادند.

در چهارچوب این کمپین 348 هزار لیر جمع آوری شده است.

یاری جمع آوری شده به سازمان هلال احمر تحویل داده شد.خبرهای مرتبط