انفجار در غنا و مرگ 6 تن

در نتیجه دو انفجار در ایستگاه گاز طبیعی 6 تن کشته شد

انفجار در غنا و مرگ 6 تن

در نتیجه دو انفجار در ایستگاه گاز طبیعی واقع در آکرا پایتخت غنا یکی از کشورهای افریقای غربی، 6 تن کشته شده و بیش از 30 تن نیز مجروح شدند.

انفجارهای مذکور، در نتیجه آتش گرفتن یک تانکر به میان آمده است.

در حالیکه آتش سوزی مهار شد، ساکنین منطقه، منازل خود را تخلیه کردند.

گفتنی است ازسال 2015 تاکنون در نتیجه انفجارهای به میان آمده در ایستگاههای بنزین، 150 تن کشته شده است.

 خبرهای مرتبط