افزایش تعداد کشته شدگان در حمله لاس وگاس

تعداد کشته شدگان به 58 تن رسید

818801
افزایش تعداد کشته شدگان در حمله لاس وگاس

تعداد کشته شدگان در حمله تروریستی به فستیوال موسیقی شهر لاس وگاس امریکا، به 58 افزایش یافت و مجروحان این حادثه نیز به 515 تن رسید.

گفته میشود که مهاجم، استفان رادوک امریکایی که 64 ساله بوده و در نتیجه بررسیهای انجام شده بر روی جسد وی که در طبقه سی و دوم ساختمان یافته شد، گفته میشود که خودکشی نموده است.

یکی از مسئولان اف بی آی، دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، ابراز داشت که تاکنون رابطه ای میان مهاجم و سازمانهای تروریستی به دست نیامده است. همچنین رابطه وی با سازمان تروریستی داعش نیز رد گردید.خبرهای مرتبط