آمریکا استفاده از نرم افزارهای شرکت روسی کاسپرسکی را منع کرد

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا از نهادهای فدرال آمریکا خواست تا از نرم افزار های شرکت روسی "Kaspersky Lab" به علت "داشتن ریسک برای امنیت ملی"، استفاده نکنند

807280
آمریکا استفاده از نرم افزارهای شرکت روسی کاسپرسکی را منع کرد

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا از نهادهای فدرال آمریکا خواست تا از نرم افزار های شرکت روسی "Kaspersky Lab" به علت "داشتن ریسک برای امنیت ملی"، استفاده نکنند. 

Elaine Duke معاون وزیر امنیت داخلی آمریکا در رابطه با تولیدات این شرکت روسی، دستورالعمل کتبی به نهادهای فدرال ارسال نمود. 

در این دستورالعمل خواسته شد تا از نرم افزارهای تولید شده از سوی این کشور استفاده نشود. از وجود ارتباط بین این شرکت با حکومت روسیه ابراز نگرانی می شود. 

شرکت روسی " کاسپرسکی لب" بیش از ۴۰۰ میلیون مشتری در سراسر جهان دارد. این شرکت هرگز نتوانست به یکی از تامین کننده های اصلی محصولات نرم افزار دولت آمریکا تبدیل شود.

ادعاهای مطرح شده در مورد این شرکت روسی باعث شده که شماری از کمپانی های آمریکایی محصولات متعلق به "کاسپرسکی لب" را از فروشگاهها و همچنین سایت های اینترنتی فروش خارج کنند.

وزیر موقت وزارت امنیت داخلی، به سازمان های دولتی ۹۰ روز وقت داد شروع به حذف نرم افزارهای کاسپرسکی و جایگزین کردن آنها کنند.

او در بیانیه ای گفت: "وزارت امنیت داخلی نگران روابط بعضی از مقام های کاسپرسکی با دستگاه های اطلاعاتی روسیه و سایر سازمان های دولتی این کشور است."

 خبرهای مرتبط