توافقنامه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا بر هم نخورده است

توافقنامه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا بار زیادی را از دوش یونان بر می دارد

توافقنامه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا بر هم نخورده است

یانیس موزالاس، وزیر مهاجرت یونان با اشاره به افزایش شمار پناهجویانی که ماه گذشته وارد جزایر یونان شده اند، گفت: نشانه ای از برهم خوردن توافقنامه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا مشاهده نمی شود. کاربرد این موافقتنامه مهم است. 

وی در گفتگو با خبرنگاران در شهر سلانیک یونان در رابطه با وضعیت پناهجویان در این کشور افزود: توافقنامه مذکور بار زیادی را از دوش یونان بر می دارد. در سایه توافقنامه ای که بیش از 95 درصد عبور مهاجران را کاهش می دهد، امکان و فرصت اسکان مجدد پناهجوبان در مکان های امن فراهم می شود. 

موزالاس با تاکید بر اینکه توافقنامه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا امکان کنترل اوضاع را در یونان میسر می کند، ادامه داد: عبور مهاجران افزایش زیادی نداشته است. نشانه ای از برهم خوردن توافقنامه مهاجرتی میان ترکیه و اتحادیه اروپا مشاهده نمی شود. در مساله بحران پناهجویان نباید کشوری را متهم کرد و ریشه مساله ناشی از قاچاقچیان انسان است.

وی همچنین با اشاره به افزایش شمار پناهجویانی که از طریق رود ماریتسا وارد یونان می شود، اظهار داشت که نزدیک به 80 درصد این مهاجران غیرقانونی تبعه پاکستان هستند.

گفتنی است در ماه آگوست 3 هزار و 695 پناهجو از طریق دریای اژه وارد یونان شده اند که این بیشترین میزان از آغاز توافقنامه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا بوده است. 

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط