اعتصاب پرسنل شرکت خدمات بارگیری فرودگاه بروکسل

اعتصاب پرسنل شرکت خدمات بارگیری فرودگاه زاونتوم بروکسل پایتخت بلژیک، بیش از 10 هزار مسافر را تحت شرایط دشوار قرار داد

794758
اعتصاب پرسنل شرکت خدمات بارگیری فرودگاه بروکسل

فلورانس مولس سخنگوی فرودگاه بروکسل،  ابراز داشت که به دلیل اعتصاب پرسنل شرکت خدمات بارگیری با نام سویسپورت، بیش از 200 پرواز تحت تاثیر قرار گرفته است.

مولس اعلام داشت، به دلیل اینکه بلژیک دوره تعطیلات را سپری میکند، روزانه به طور متوسط 80 هزار مسافر از این فرودگاه استفاده میکنند.

مسئولان فرودگاه ضمن توصیه به مسافران برای به همراه داشتن تنها یک بار دستی، اعلام داشت که کارکنان شرکت سوئیسپورت از ساعت 7.15 صبح، دست به اعتصاب زده اند.

گفتنی است که دلیل این اعتصاب بهبود شرایط کاری و دستمزد کارکنان میباشد.خبرهای مرتبط