خبر فوری - حملات تروریستی در اسپانیا

مینی بوسی با ورود ناگهانی به محل تردد عابران پیاده در شهر بارسلون اسپانیا چندین نفر را زیر گرفت

خبر فوری - حملات تروریستی در اسپانیا

مینی بوسی با ورود ناگهانی به محل تردد عابران پیاده در شهر بارسلون اسپانیا چندین نفر را زیر گرفت.

بر اساس اولین اطلاعات ارایه شده، در نتیجه این حادثه 12 نفر کشته و نزدیک به 80 نفر مجروح شدند. 

منابع محلی اعلام داشتند که راننده مینی بوس با پایین آمدن از ماشین فرار کرده است. 

همین منابع اعلام کردند که 2 فرد مسلح نیز با ورود به یک رستوران شروع به تیراندازی بر روی حاضرین در محل کردند.

هنوز در مورد وجود ارتباط بین این دو حادثه تروریستی اطلاعاتی ارائه نشده است. 

خبرگزاري رويتزر اعلام كرد كه مسئوليت اين حمله را داعش بر عهده گرفته است.خبرهای مرتبط