حمله مخالف نژادپرستی از گوگل و گودَدی

شرکت گوگل و گوددی، دامنه سایت اینترنتی نژادپرستانه را لغو کردند

790470
حمله مخالف نژادپرستی از گوگل و گودَدی

شرکتهای فناوری گوگل و گودَدی امریکا، برای مخالفت با پیغامهایی که برای تمسخر "هیتر هِیِر"، فردی که روز شنبه طی تظاهراتهای نژادپرستانه در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیای ایالات متحده امریکا جانش را از دست داده است، دامنه (Domain) سایت اینترنتی نئو نازی را لغو کردند.

بر اساس جای گیری سخنانی تمسخر آمیز علیه فردی به نام "هِیِر" که در نتیجه هل دادن خودرویی از سوی ملی گرایان به مخالفان نژاد پرستی در حوادث شارلوتسویل جانش را از دست داده است در سایت Daily Stormer نئونازی که سالیان سال سخنان نفرت بار علیه یهودیان و افرادی که سفید پوست نیستند منتشر مینماید، شرکت گوگل اقدام به مجازات این سایت نمود.

بر اساس بیانیه صادره از شرکت گوگل، گفته شد: "دامنه سایت اینترنتی Daşly Stormer را به دلیل نقض شرایط استفاده از خدمات گوگل، لغو میکنیم."

در حساب کاربری شرکت فن اوری گوددی نیز اعلام گردید: "به Daily Stormer که شروط استفاده از خدمات را نقض کرده است، 24 فرصت انتقال اطلاعاتش را داده ایم."خبرهای مرتبط