تمایل چین به همکاری با ترکیه برای حل بحران سوریه

نماینده چین در امور سوریه اعلام کرد که با نمایندگان وزارت امور خارجه ترکیه بحران سوریه و تحولات اخیر در این کشور را مورد بررسی قرار داده‌ اند

تمایل چین به همکاری با ترکیه برای حل بحران سوریه

شیه شیائویان، نماینده چین در امور سوریه طی سخنانی در نشست خبری امروز خود در سفارتخانه این کشور در آنکارا اظهار داشت که با نمایندگان وزارت امور خارجه ترکیه بحران سوریه و تحولات اخیر در این کشور را مورد بررسی قرار داده‌ ایم.

وی با اشاره به اینکه مقامات دو کشور در خصوص تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه دارای نگرش مشابهی هستند، تصریح کرد: هر دو طرف تصمیم گرفتند که برای تسریع روند حل سیاسی بحران سوریه به گفتگوهای دوجانبه مقامات دو کشور ادامه و تلاشهای مشترکی در این راستا داشته باشند.

او با تاکید بر تمایل کشورش به حل سیاسی بحران سوریه گفت که موضعگیری پکن در این زمینه نسبت به رژیم اسد، مخالفین این رژیم و جامعه بین المللی تغییر نکرده است.

این دیپلمات چینی با بیان اینکه سرنوشت و آینده سوریه را باید مردم این کشور تعیین کنند، بار دیگر بر ضرورت تسریع اقدامات سیاسی برای رسیدن به راه حل سیاسی در بحران سوریه از طریق مذاکره تاکید کرد.

به گفته نماینده چین در امور سوریه، ایجاد مناطق عاری از درگیری به روند برقراری آتش بس و رسیدن به حل سیاسی بحران سوریه کمک می کند. پکن با وجود اینکه طرفهای درگیر در سوریه در برخی از جزئیات این مناطق اختلاف نظر دارند، آن را مثبت ارزیابی می‌کند.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط