اظهارات رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی در پی بی نتیجه ماندن کنفرانس کرانس مونتانا

مصطفی آکینجی رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: متاسفم که نمیتوانم سخنانم را با یک خبر خوب آغاز کنم. اظهارات لازمه را پس از بازگشت به قبرس ایراد خواهم کرد

766685
اظهارات رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی در پی بی نتیجه ماندن کنفرانس کرانس مونتانا

طرفین شرکت کننده در کنفرانس قبرس به توافق دست نیافتند.

مصطفی آکینجی رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: متاسفم که نمیتوانم سخنانم را با یک خبر خوب آغاز کنم. اظهارات لازمه را پس از بازگشت به قبرس ایراد خواهم کرد.

آکینجی با اعلام اینکه از دو سال قبل که ماموریتش در این پست آغاز شده است، روند مذاکرات را به پیش برده است، گفت: این در اصل یک روند 50 ساله است. از ماه نوامبر گذشته این طرف ترک قبرس است که با برگزاری کنفرانس های متعدد این روند را ادامه میدهد. اگر ما نبودیم این روند به این مرحله نمی رسید. به وجود آوردن فضایی که به نفع همه باشد امکانپذیر بود. به آن مرحله نزدیک شده بودیم. ولی متاسفانه این مذاکرات بی نتیجه ماند.

آکینجی همچنین گفت: فعالیتهای خود را برای یک ساختار فدرال که مردم هر دو بخش بتوانند در کمال برابری، امنیت و آزادی زندگی کنند، ادامه دادیم. ولی ساختاری غیر از این را هرگز قبول نکرده و به مردم خود نیز پیشنهاد آن را نمیدادیم.

رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی با بیان اینکه اقداماتی که دبیر کل سازمان ملل در خصوص سرفصل "اراضی" از آنها انتظار داشت را به جای آورده اند، با انتقاد از موضع بخش یونانی نشین در خصوص سرفصل "ریاست ادواری" گفت: در خصوص این سیستم باید بگویم که طرف یونانی نشین با آن مخالفت میکرد ولی بعد با تغییر در رویکردشان اعلام کردند که در صورت قبول نقشه، عقب نشینی کامل نیروهای نظامی و لغو موقعیت کشور ضامن با سیستم ریاست ادواری موافقت خواهند کرد.خبرهای مرتبط