کنفرانس حساس قبرس همچنان ادامه دارد

این کنفرانس با حضور آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در حال برگزاری است

765996
کنفرانس حساس قبرس همچنان ادامه دارد

کنفرانس حساس کرانس مونتانا همچنان ادامه دارد.

این کنفرانس با حضور آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در حال برگزاری است.

اولین نشست با سرپرستی دبیر کل سازمان ملل به پایان رسید و دیدارهای دوجانبه در حال انجام است.

دو نشست دیگر به اولین برنامه ای که در خصوص این کنفرانس منتشر شده بود، اضافه شد.

در خصوص حصول پیشرفت در دیدارهایی که با حضور گوترش تا نیمه شب ادامه خواهد یافت، اظهار امیدواری میشود.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز با فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی این اتحادیه دیدار کرد.

در این میان، با حضور دبیر کل سازمان ملل، بخش یونانی نشین از رفتار لجوجانه خود دست برداشت.

هیات یونانی نشین با بازنگری در بسته پیشنهادی اش، بالاجبار از این پیشنهادات در چارچوب خواسته های سازمان ملل منصرف شد.

این در حالی است که گفته میشود، این پیشنهادات محتوای قابل توجهی نیز نداشته است.خبرهای مرتبط