آکینجی: امیدواریم امروز روز تصمیم گیری برای آینده قبرس باشد

مصطفی آکینجی رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی، در رابطه با کنفرانس قبرس که در شهر کرانس مونتانای سوئیس در حال برگزاری میباشد، اعلام کرد که امروز باید روز تصمیم گیری در مورد قبرس باشد

765538
آکینجی: امیدواریم امروز روز تصمیم گیری برای آینده قبرس باشد

مصطفی آکینجی رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی، در رابطه با کنفرانس قبرس که در شهر کرانس مونتانای سوئیس در حال برگزاری میباشد، اعلام کرد که امروز باید روز تصمیم گیری در مورد قبرس باشد.

مصطفی آکینجی در پی نشست شب گذشته این کنفرانس در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در جریان این کنفرانس علاوه بر دیدارهای دوجانبه مذاکرات پنجگانه نیز ادامه دارد گفت: از اینرو امیدواریم که مذاکرات امروز بسیار پربار سپری شود. امید داریم که این مذاکرات نتایج پرثمری برای تمامی ساکنین قبرس به همراه داشته باشد.

آکینجی با اشاره به حضور مجدد آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در این کنفرانس گفت: امروز باید روز تصمیم گیری برای آینده قبرس باشد. با شرکت گوترش در این کنفرانس امیدواریم در مورد جزیزه به یک توافق دست پیدا کنیم.

رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رهبر بخش یونانی نشین در جریان این کنفرانس پیشنهاد جدیدی ارائه خواهد کرد یا خیر؟؛ تاکید کرد که طرف یونانی نشین، پیشنهاداتی با محتوای نه چندان جدید ارائه کرده است. متاسفانه اینها رویکردهایی نیست که بتوانیم از آن نتیجه بگیریم.

آکینجی تاکید کرد که طرف ترک همواره با طرح ایده های جدید نقطه نظرات سازنده خود را مطرح کرده است.

رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی ضمن واکنش به درز اسناد محرمانه مربوط به این کنفرانس به رسانه ها از سوی بخش یونانی نشین، گفت: در هشتمین روز این کنفرانس هستیم. هیچ سند محرمانه ای توسط طرف ترک قبرس به رسانه های درز نکرده است، ولی کمی قبل در رسانه ها پیشنهاداتی را خواندم که هنوز به دست ما نرسیده است. اینها مواردی است که نباید اتفاق بیافتد.

اسپن بارت آید مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور قبرس نیز تاکید کرد که باید از حضور آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان به نحو احسن بهره مند شد.

آید اعلام کرد که تصمیم به عدم اظهارنظر در مورد سخنرانی ها و اسناد و مدارک ارائه شده در جریان این کنفرانس، گرفته اند.  

در این میان، فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی این اتحادیه که به عنوان ناظر در این کنفرانس شرکت دارد، پس از آغاز نشست های این کنفرانس برای بار دوم به کرانس مونتانا سفر کرد.

موگرینی پس از شرکت در نشست های افتتاحی این کنفرانس، ضمن انجام چندین دیداردوجانبه سوئیس را ترک کرده بود.خبرهای مرتبط