دیدارهای وزیر خارجه ترکیه در حاشیه کنفرانس قبرس در سوئیس

دیدارهای مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و سرپرست هیات ترک در کنفرانس قبرس در شهر کرانس مونتانای سوئیس، همچنان ادامه دارد

763923
دیدارهای وزیر خارجه ترکیه در حاشیه کنفرانس قبرس در سوئیس

دیدارهای مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه و سرپرست هیات ترک در کنفرانس قبرس در شهر کرانس مونتانای سوئیس، همچنان ادامه دارد.

چاووش اوغلو با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلستان تلفنی گفتگو کرد.

در این دیدار وضعیت اخیر در کنفرانس قبرس مورد ارزیابی قرار گرفت.

چاووش اوغلو در پی 5 نشست، با اسپن بارت آید مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور قبرس دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه در پی این دیدار مرکز کنگره محل برگزاری این کنفرانس را ترک کرد.

آید همچنین با نیکوس کوتزیاس وزیر خارجه یونان و نمایندگان هیات مذاکره کننده طرف ترک و یونانی نشین قبرس دیدار و گفتگو کرد.

مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل مذاکرات سه گانه ای با مصطفی آکینجی رئیس جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس آناستاسیادیس رهبر بخش یونانی نشین قبرس برگزار کرد.

در جریان نشست صبح روز گذشته این کنفرانس، سه کشور ضامن ترکیه، انگلیس و یونان بسته پیشنهادی تحت عنوان "امنیت و ضمانت ها" را به سازمان ملل ارائه کردند.

در پی کشورهای ضامن جمهوری ترک قبرس شمالی و بخش یونانی نشین نیز بسته های پیشنهادی خود که شامل تمامی سرفصل ها میشود را به سازمان ملل ارائه کردند.

سازمان ملل یک نسخه از پیشنهاداتی را داخل پاکت های سربسته ارائه شده بود، در بین طرفین توزیع کرد.خبرهای مرتبط