اهمیت به سزای هفته آینده برای قبرس

رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی: هفته آنیده هفته مهم و هفته تصمیم گیری خواهد بود

762961
اهمیت به سزای هفته آینده برای قبرس

مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، ابراز داشت که هفته آتی، برای قبرس و از نظر آینده منطقه، دارای اهمیتی بسزایی بوده و هفته تصمیم گیری خواهد بود.

آکینیجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، در کنفرانس قبرس که در شهر کرانس مونانای سوئیس برگزار شده بود سخنانی ایراد کرده و در رابطه با روند ارزیابیهایی انجام داد.

آکینجی گفت: "هدفی جز انجام بهترینها، برای نسلهای آینده نداریم. به همین دلیل باید به مسئولیتهایمان متمرکز شویم. باید مردم ترک قبرس و کل جزیره مان را به آینده ای زیبا و با صلح که حقشان میباشد، برسانیم. امیدوارم که این ثبات، بی نتیجه نماند.

وی با اظهار اینکه: "همانگونه که همیشه ابراز میکنیم، این بار نیز به شکلی که گویی این کنفرانس نهایی برای تصمیم گیری میباشد، حرکت میکنیم." وی تاکید کرد که به همین دلیل معتقدند که برخی موضوعات فنی، باید به کمیته ها انتقال داده شوند.خبرهای مرتبط