مذاکرات برگزیت در بروکسل آغاز شد

دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلستان: مذاکرات را با یک برداشت مثبت و سازنده آغاز کردیم

755627
مذاکرات برگزیت در بروکسل آغاز شد

 

مذاکرات مربوط به خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا " برگزیت " در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد.

دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلستان و میشل بارنیر سرمذاکره گرکمیسیون اتحادیه اروپا، قبل از مذاکرات در ساختمان کمیسیون اتحادیه جلسه مطبوعاتی ترتیب دادند.

دیویس و بارنیر قبل از ایراد سخنان خود، از حمله تروریستی اسلام هراسی در انگلستان و آتش سوزی جنگلی در پرتغال اظهار تاثر و تاسف کردند.

بارنیر اظهار داشت، امروز مذاکرات خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا بشکلی همگون با قواعد را آغاز می کنیم. امیدوارم مذاکرات در جو مثبتی سپری بشود. اهدافمان واضح بوده و در وحله نخست در راستای بر طرف کردن ابهامات ناشی از برگزیت تلاش بخرج خواهیم داد.

بارنیر تصریح کرد، حقوق شهروندی، وضعیت طرفین استفاده کننده از قوانین اتحادیه اروپا و علی الخصوص موضوع مرزها با ایرلند در راس مفاد دستورکار مذاکرات قرار دارند.

بارنیز ضمن اظهار امیدواری در مورد تشکیل اولویتها و جدول زمانی در مذاکرات، ابراز داشت، بدین ترتیب من نیز می توانم به شورای اتحادیه اروپا بگویم که مذاکرات ر بشکل پرباری آغاز کردیم.

دیوید دیویس نیز تاکید کرد، امروز برای برداشتن گام بعدی در زمینه تشکیل یک شراکت جدید، عمیق و ویژه به بروکسل آمدم.

دیویس با اشاره براینکه، در دوره هایی که اروپا روزهای سختی سپری می کرد، اهمیت ارزشهای مشترک را بهتر درک کردیم، بیشتر از عناصر جداکننده ما، عناصر متحد کننده وجود دارد.

وزیر برگزیت انگلستان گفت، مذاکرات گاهگداری سخت سپری شده، فقط برای تشکیل نتیجه ای در راستای منافع  تمامی شهروندان تلاش فراوانی بخرج خواهیم داد. مذاکرات را با یک برداشت مثبت و سازنده آغاز کردیم. هم برای آینده ما و هم متفین اروپائیمان، یک شراکت قوی و ویژه تشکیل خواهیم داد.خبرهای مرتبط