حمله به نمازگزاران لندن افراطی ترین جلوه اسلام هراسی است

مدیر شبکه اروپایی ضد نژادپرستی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مسجدی در لندن بر لزوم مبارزه با اسلام هراسی تاکید کرد

حمله به نمازگزاران لندن افراطی ترین جلوه اسلام هراسی است

مایکل پریوت، مدیر شبکه اروپایی ضد نژادپرستی (ENAR) طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به نمازگزاران در شمال لندن گفت: در اروپا شاهد افزایش حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان هستیم. حمله مذکور آخرین و افراطی ترین جلوه شدید اسلام هراسی در اروپاست. 

وی در ادامه بر لزوم اقدام فوری براى مقابله با اسلام هراسی اظهار داشت:

اتحادیه اروپا و دولت های کشورهای عضو باید به مقابله با اظهارات تنفرآميز و هر آنچه آن را تغذیه می کند پرداخته و جامعه مسلمانان را به عنوان تروریست بالقوه برداشت نکنند.

باید برای جرایم ناشی از تنفر مجازات در نظر گرفته شود و آسیب دیدگان آن نیز مورد حمایت قرار گیرند. همچنین باید امنیت تمامی شهروندان تامین شود. عدم انجام اقدامات لازم موجب مرگ افراد بیشتر و تجزیه بیشتر خواهد شد.

گفتنی است شب گذشته بر اثر حمله یک راننده خودرو به عابران پیاده هنگام خروج نمازگزاران در نزدیکی مسجدی در فینزبری پارک در شمال لندن، یک نفر جان خود را از دست داده و 10 تن دیگر مجروح شدند.خبرهای مرتبط