ادامه عملیات نظامی بر علیه سازمان تروریستی داعش در فیلیپین

عملیات نظامی بر علیه سازمان تروریستی داعش در شهر " Maravi " فلیپین ادامه دارد

ادامه عملیات نظامی بر علیه سازمان تروریستی داعش در فیلیپین

عملیات نظامی بر علیه سازمان تروریستی داعش در شهر " Maravi " فلیپین ادامه دارد.

تعداد کشته شدگان در درگیری های واقع در این کشور که وارد سومین هفته خود گردید، به 280 نفر رسید.

در شهر " Maravi " علیرغم عملیات نظامی زمینی و هوایی هنوز شهر از لوث وجود تروریستها پاکسازی نشده است.

مقامات نظامی فلیپین اعلام کرده بودند که تروریستها هفته گذشته تنها کنترل ده درصد شهر را در دست دارند.

این هفته نیز اعلام گردید : که کنترل 20 درصد شهر مذکور هنوز در دست تروریستها می باشد.

در خلال درگیری هایی که از 23 ام ماه می بدین طرف ادامه دارد، 70 مامور پلیس مفقود شده است.خبرهای مرتبط