تظاهرات مسلمانان و حامیان آنان علیه مخالفان در امریکا

هزاران تن در مقابل مخالفان اسلام به تظاهرات پرداختند

تظاهرات مسلمانان و حامیان آنان علیه مخالفان در امریکا

نمایندگان گروههای مسلمان و صدها مخالف دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، برای پاسخ تظاهرات ضد اسلام که همزمان در بسیاری از  شهرهای ایالات متحده امریکا ترتیب داده شد، گرد هم آمده و به تظاهرات پرداختند.

تعداد بسیاری شهروند ایالات متحده امریکا که مخالف حکومت ترامپ بوده و از مسلمانان حمایت میکنند، با به دست گرفتن پلاکاردهایی در منطقه منهتن نیویورک به راهپیمایی پرداخته و علیه ترامپ و نژاد پرستی شعار دادند.

یک فرد امریکایی که در حین این تظاهرات برای دفاع از مسلمانان آمده بود، دستگیر شده و فرانگ مورگانتالر که برنامه ریزی تظاهراتهای ضد اسلام را بر عهده داشت، سکته قلبی کرده و به بیمارستان منتقل شد.

در شهر شیکاگو نیز تظاهرات ضد اسلام ترتیب داده شد. در مقابل برج ترامپ نزدیک به 10 هزار تن گرد هم آمده و به تظاهرات پرداختند.خبرهای مرتبط