تکذیب اخبار امضا قرار دادهای جدید تسلیحاتی بین آمریکا و عربستان

اظهارات " Bruce Riedel " از کارشناسان انستیتوی بروکینگس یکی از نهادهای اندیشه معروف آمریکا

تکذیب اخبار امضا  قرار دادهای جدید تسلیحاتی بین آمریکا و عربستان

ادعا گردید قرار داد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری بین آمریکا و عربستان سعودی که در خلال دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از عربستان امضا شده است، خبری دروغین و بدور از واقعیت است.

" Bruce Riedel " از کارشناسان انستیتوی بروکینگس یکی از نهادهای اندیشه معروف آمریکا ادعا کرد قرار داد تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری منعقده حاوی در آمدهای حاصل در حساب های متفاوت بود و اکثرا  قرار دادها در دوره های قبلی منعقد شده اند.

وی ضمن اشاره به اینکه در نتیجه تماس های اعضای کنگره و نمایندگان صنایع دفاعی آمریکا چنین قرار دادی امضا نشده است گفت : همه این را می گویند که امضای قرار داد 110 میلیارد دلاری مورد بحث نمی باشد. بجای آن نامه های حاوی یک سری ضمانت ها و نیات وجود دارد. تا به امروز قرار دادی که برای تصویب به کمیته ذی ربط مجلس سنا ارسال شود، امضا نشده است.

" Bruce Riedel "  ضمن اشاره به اینکه قرار داد ی که ادعا می شود امضا شده از سوی وزارت دفاع آمریکا بعنوان فروش طرح ریزی شده تلقی شده است ادعا کرد : برخی خرید و فروش ها که در قرار داد قید شده، همان قرار دادهایی هستند که در دوره باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا پیرامون آنها توافق حاصل شده است.

وی با تاکید بر اینکه فروش هلی کوپترها و سلاح های مشابه که در اخبار قید شده، به گونه ایی جلوه داده شده که گویا حاوی پاکت جدیدی است گفت : به گونه ای نشان دادند که گویا سعودی ها و حکومت ترامپ قرار دادهای جدیدی امضا کردند. حتی ارقام نیز با یکدیگر متناقض است. این خبری بدور از واقعیت است.

اعلام گردید که ترامپ در خلال دیدار ماه گذشته خود از عربستان سعودی  قرار داد 380 میلیارد دلاری که 110 میلیارد دلار آن شامل خرید سلاح و بخش دیگر شامل انرژی و تکنولوژی می باشد، امضا کرده است. 



خبرهای مرتبط