مکرون اولین سفر خارجی خود را به آلمان ترتیب می دهد

مکرون با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار و مذاکره خواهد کرد

مکرون اولین سفر خارجی خود را به آلمان ترتیب می دهد

امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید  فرانسه بلافصله بعد از بر عهده گیری مقام ریاست جمهوری در این کشور اولین سفر رسمی خود  به خارج از کشور را به آلمان ترتیب خواهد داد.

مکرون با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار و مذاکره خواهد کرد .

انتظار می رود در این دیدار که از سوی رهبران دو کشور انجام خواهد گرفت، آینده اتحادیه اروپا و سیاست های اقتصادی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.

" Sylvie Goulard " مشاور مکرون در زمینه سیاست های اروپا در سخنان خود تاکید کرد : در برلین موضوعات مهم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و نقشه راه همکاری ها با جوانب مختلف مورد بررسی  قرار خواهد گرفت.

وی افزود : نجات اتحادیه اروپا از وضعیت سختی که در آن قرار دارد، وظیفه دشواری است.

در این میان انتظار می رود که مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز قبل از سفر به برلین نخست وزیر جدید  این کشور را منصوب بکند.خبرهای مرتبط