چین از آمریکا و کره جنوبی خواستار بر چیده شدن سیستم دفاع ارتفاع بلند گردید

گینگ سوئانگ سخنگوی وزارت امورخارجه چین طی یک مصاحبه مطبوعاتی در پکن به تاسیس برخی از قطعات سیستم " THAAD " در کره جنوبی واکنش نشان داد

721055
چین از آمریکا و کره جنوبی خواستار بر چیده شدن سیستم دفاع ارتفاع بلند گردید

وزارت امورخارجه چین از ایالات متحد آمریکا و کره جنوبی خواستار شد تا سیستم دفاع ارتفاع بلند در منطقه را بر چیند.

گینگ سوئانگ سخنگوی وزارت امورخارجه چین طی یک مصاحبه مطبوعاتی در پکن به تاسیس برخی از قطعات سیستم " THAAD " در کره جنوبی واکنش نشان داد.

گینگ سوئانگ ضمن اشاره به اینکه مقامات سئول و واشنگتن را از نگرانی های خود در این زمینه باخبر ساخته اند ادعا کرد : تاسیس سیستم " THAAD " در کره جنوبی موجب افزایش تنش در منطقه خواهد شد و به تعادل استراتژیکی در منطقه صدمه خواهد زد.

وی افزود : استقرار این سیستم با  اصل حل مسئله شبه جزیره کره و پاکسازی کره شمالی از سلاح های هسته ای از طریق دیالوگ و مذاکرات مغایرت دارد.

سخنگوی وزارت امورخارجه چین تاکید کرد : چین تدابیر لازمه در قبال استقرار سیستمی که منافع استراتژیکی خود را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اتخاذ خواهد کرد.خبرهای مرتبط