دیدار نخست وزیر ترکیه با امیر کویت

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع نخست وزیری در این دیدار یک ساعت و نیمه که پشت درهای بسته به روی مطبوعات برگزاری شد، روابط بین دو کشور با تمامی جوانبش مورد بحث و بررسی قرار گرفت

دیدار نخست وزیر ترکیه با امیر کویت

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه با شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع نخست وزیری در این دیدار یک ساعت و نیمه که پشت درهای بسته به روی مطبوعات برگزاری شد، روابط بین دو کشور با تمامی جوانبش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در همین چهارچوب موضوعات متعددی در زمینه های مختلف از تجارت گرفته تا فرهنگ، از توریسم گرفته تا صنایع دفاعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این دو رهبر در جریان این دیدار در زمینه افزایش سرمایه گذاری های متقابل به توافق دست یافتند.

ییلدیریم همچنین به خاطر همبستگی کشور کویت با ترکیه در جریان کودتای نافرجام 15 جولای توسط ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن از الصباح سپاسگزاری کرده و اعلام کرد که در این زمینه همواره از مقامات کویتی حمایت خواهد کرد.

الصباح با اشاره به اهمیتی که برای ترکیه قائلند و نقش این کشور در منطقه تاکید کرد که به روابط با این کشور توسعه خواهند بخشید.خبرهای مرتبط