راهپیمایی علیه ادامه جنگ سوریه در لندن

جمع کثیری از نمایندگان سازمان و نهادهای مردمی انگلستان در اعتراض به جنگ شش ساله سوریه اقدام به برگزاری راهپیمایی در لندن کردند.

694360
راهپیمایی علیه ادامه جنگ سوریه در لندن

جمع کثیری از نمایندگان سازمان و نهادهای مردمی انگلستان در اعتراض به جنگ شش ساله سوریه اقدام به برگزاری راهپیمایی در لندن کردند.

حدود 500 نفر از نمایندگان سازمان و نهادهای مردمی انگلستان در اعتراض به ادامه بحران و نا آرامی های سوریه در شش سال گذشته اقدام به برگزاری راهپیمایی در لندن کردند. 

معترضان در پی فراخونی از سوی گروه موسوم به همبستگی با غیرنظامیان سوری در خیابان آکسفورد در غرب لندن تجمع کردند.

آنها با سردادن شعارهایی علیه رژیم اسد، روسیه، ایران، آمریکا و انگلستان به سوی ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ لندن مقر نخست وزیری این کشور رفتند.

معترضان در این راهپیمایی شعارهای «از غیرنظامیان سوری حمایت کنید»، «اشغال ایران در سوریه را متوقف کنید» و «مردم سوریه شش سال است برای صلح و آزادی مبارزه می کنند» سرداده و با اعتراض به ادامه جنگ در سوریه با مردم این کشور اعلام همبستگی کردند.

گفتنی است از آغاز درگیری های سوریه در ماه مارس 2011 تاکنون صدها هزار نفر از مردم این کشور کشته، صدها هزار تن مجروح، میلیون ها شهروند دیگر این کشور آواره و پناهجو و میلیون ها خانه نیز تخریب شده است. در حال حاضر 3 میلیون پناهنده سوری در ترکیه به سر می برند.خبرهای مرتبط