یک گروه یونانی مسئولیت ارسال بسته مشکوک به وزیر آلمانی را برعهده گرفت

مسئولیت بسته مشکوک حاوی مواد منفجره ارسال شده به وزیر دارایی آلمان با امضای آدونیس یوریاگیس، معاون رئیس حزب دموکراسی جدید یونان را یک گروه یونانی به اسم "توطئه سلول‌های آتش" بر عهده گرفت

693286
یک گروه یونانی مسئولیت ارسال بسته مشکوک به وزیر آلمانی را برعهده گرفت

بر اساس گزارش‌ رسانه‌های یونان مسئولیت بسته مشکوک حاوی مواد منفجره که روز گذشته به دفتر ولفگانگ شوئبله وزیر دارایی آلمان با امضای آدونیس یوریاگیس، معاون رئیس حزب دموکراسی جدید یونان ارسال شد را یک گروه یونانی به اسم "توطئه سلول‌های آتش" برعهده گرفت.

طبق گزارش های مذکور، این بسته به یک صندوق پستی متعلق به سازمان پست یونان سپرده شده و پس از کنترل با دستگاه‌های ویژه با بسته‌های دیگر به آلمان ارسال شده است.

گفتنی است گروهی که مسئولیت این اقدام را برعهده گرفته است، برای اولین بار در سال 2010 با حمله به ساختمانی که پانايوتيس هينوفوتيس، معاون وزیر کشور سابق این کشور اسکان داشت، مطرح شد.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط