اعلام اولیه نتایج انتخابات در هلند

90 درصد آرای انتخاباتی در هلند شمارش شد

692656
اعلام اولیه نتایج انتخابات در هلند

90 درصد آرای انتخاباتی در هلند شمارش شد .

بموجب نتایج اولیه انتخابات، حزب حاکم آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر هلند موفق به کسب بیشترین درصد آرا شده است.

حزب مارک روته در مجلس 150 عضوی هلند 33 کرسی را کسب کرده است.

حزب روته علیرغم این پیروزی نتوانسته است به میزان آرای سال  2012 که طی آن 41 کرسی در مجلس را بخود اختصاص داده بود، دست یابد.

مارک روته در ارزیابی نتیجه انتخابات اعلام کرد که حزب متبوعش برای سومین بار در انتخابات بعنوان سومین حزب بزرگ پیروز شده است.

روته تاکید کرد : هلند به پوپولیسم غلط خیر گفت. دیگر بسیج انتخاباتی به سر رسید و همه با هم باید حکومت با ثباتی تاسیس کنیم.

در انتخابات هلند حزب دموکرات مسیحی بعنوان حزب دوم بیشترین میزان آرا را بخود اختصاص داد.

این حزب که در روزهای اخیر شعارهای ضد اسلامی خود را افزایش داد، در مقایسه با انتخابات قبلی  12 نماینده مجلس بیشتری به مجلس هلند فرستاد.

حزب افراط گرای خرت ویلدرز سیاستمدار اسلام ستیز هلندی نیز تنها 18 کرسی در پارلمان هلند را کسب کرد.

حزب چپ سبز  نیز 16 کرسی بدست آورده و نقش حساسی در چانه زنی های تشکیل حکومت ائتلافی بر عهده گرفت.

حزب کارگر شریک حکومت ائتلافی نیز در انتخابات هلند با شکست سنگینی مواجه شد.

حزب مذکور که در انتخابات  سال2012 ، 38  کرسی بدست آورده بود، برای اولین بار 29 کرسی از دست داده و به 9 کرسی اکتفا کرد.

حزب " DENK " که از سوی ترکهای مقیم هلند تشکیل یافته ، اختصاص 3 کرسی را تضمین کرده و به موفقیت بزرگی دست یافت.

این حزب از ویژه گی اولین حزب متشکل از خارجیان مقیم اروپا که در انتخابات هلند شرکت می کنند، برخوردار است.

بموجب نتایج اولیه آرا ، در هلند هیچیک از أحزاب سیاسی نتوانستند اکثریت آرا برای تشکیل حکومت در این کشور به تنهایی را کسب کنند.

انتظار می رود که یک حکومت ائتلافی متشکل از سه حزب در هلند تشکیل یابد.

اعلام گردید که روند تشکیل حکومت در هلند می تواند هفته ها و حتی ماههای بطول انجامد.

میزان شرکت در انتخابات به بالاترین میزان 30 سال اخیر رسیده و 82 درصد تحقق یافت.خبرهای مرتبط