سفیر آمریکا در قزاقستان، تنها نماینده این کشور در مذاکرات آستانه خواهد بود

یکی از مسئولین وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد سفیر آمریکا در قزاقستان به نمایندگی از واشنگتن در مذاکرات آتی صلح سوریه در آستانه٬ شرکت خواهد کرد.

سفیر آمریکا در قزاقستان، تنها نماینده این کشور در مذاکرات آستانه خواهد بود

یکی از مسئولین ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیاتی را برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه به قزاقستان نخواهد فرستاد و تنها سفیر آمریکا در قزاقستان به عنوان نماینده واشنگتن شرکت می کند.

وی تصریح کرد: گمان نمی کنم که در این نشست نیز روند متفاوتی از نشست اول دنبال کنیم.

انتظار می رود مذاکرات صلح سوریه در آستانه در تاریخ 14 یا 15 مارس سال جاری میلادی برگزار شود.

گفتنی است که آمریکا در اولین نشست مذاکرات صلح سوریه در آستانه در تاریخ 23 ژانویه نیز هیاتی را اعزام نکرده بود و سفیر این کشور در قزاقستان به نمایندگی از واشنگتن در این نشست شرکت کرد.

وزارت خارجه آمریکا دلیل این اقدام را وجود تراکم کاری مربوط به روند انتقال ریاست جمهوری در کشورش اعلام کرده بود.خبرهای مرتبط