حمله سربازان اسرائیلی به تظاهرکنندگان فلسطینی در کرانه باختری

در جریان حمله سربازان اسرائیلی به تظاهر کنندگان در کرانه باختری رود اردن چندین فلسطینی منجمله یک روزنامه نگار زخمی شدند

684626
حمله سربازان اسرائیلی به تظاهرکنندگان فلسطینی در کرانه باختری

در جریان حمله سربازان اسرائیلی به تظاهر کنندگان در کرانه باختری رود اردن چندین فلسطینی منجمله یک روزنامه نگار زخمی شدند.

سربازان اسرائیلی، به سوی کسانی که در اعتراض به احداث دیوار در شهرک های یهودی نشین دست به تظاهرات زده بودند، با گلوله پلاستیکی، گاز اشک آور و بمب صوتی حمله کردند.

در جریان این حمله احمد شاویر خبرنگار تلویزیون دولتی فلسطین از ناحیه سر مجروح شد. این روزنامه نگار به بیمارستان رفیدیه در نابلوس منتقل گردید.

شهرک نشینان یهودی نیز با هدف ممانعت از این تظاهرات، دهها فلسطینی منجمله چندین روزنامه نگار را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این شهرک نشینان همچنین جاده اصلی در روستای نبی صالح را مسدود کرده و مانع از عبور شهروندان شدند.خبرهای مرتبط