گرسنگی جان میلیون‌ها کودک در 4 کشور را تهدید می‌کند

یونسیف در باره مرگ حدود یک میلیون و 400 هزار کودک از گرسنگی در کشورهای یمن، سومالی، نیجیریه و سودانی جنوبی هشدار داد.

677619
گرسنگی جان میلیون‌ها کودک در 4 کشور را تهدید می‌کند

صندوق کودکان سازمان ملل «یونسیف» بامداد دیروز طی گزارشی اعلام کرد: در سال جاری حدود یک میلیون و 400 هزار کودک در کشورهای یمن، سومالی، نیجیریه و سودانی جنوبی به علت قحطی در خطر مرگ قرار دارند.

در این گزارش همچنین آمده است:

در سومالی به علت خشکسالی و درگیری ها حدود 6.2 میلیون نفر از جمله بیش از 200 هزار کودک با سوءتغذیه مواجه خواهند شد.

در سودانی جنوبی بیش از 270 هزار کودک از سوی تغذیه رنج برده در برخی بخش های استان الوحده در مرکز این کشور که بیش از 20 هزار کودک زندگی می کند، قحطی اعلام شده است.

در یمن که طی دو سال اخیر شاهد درگیری ها بوده، 462 هزار کودک از سوء تغذیه شدید رنج می برند. این میزان نسبت به سال 2014 حدود 200 درصد افزایش یافته است.

همچنین 450 هزار کودک در شمال نیجیریه به علت درگیری با مشکل سوءتغذیه مواجه هستند.

انتونی لیک مدیر اجرایی یونیسف نیز در این خصوص گفته است: زمان برای بیش از یک میلیون کودک به پایان می رسد، اما هنوز ما می توانیم تعدادی زیادی را از گرسنگی نجات دهیم.

وی افزود: گرسنگی و سوء تغذیه ساخته انسانی است و انسانیت ما را به اتخاذ اقدامات فوری وادار می کند تا از فاجعه قحطی مانند سال 2011 که در شاخ آفریقا صورت گرفته بود، جلوگیری کنیم.خبرهای مرتبط