حکومت ونزوئلا پخش برنامه های سی ان ان را در این کشور متوقف کرد

دولت کاراکاس، دلیل این اقدام را انتشار خبری نادرست در کانال سی ان ان اعلام کرد.

673603
حکومت ونزوئلا پخش برنامه های سی ان ان را در این کشور متوقف کرد

ونزوئلا، پخش برنامه های کانال سی ان ان به زبان اسپانیایی را در این کشور متوقف کرد.

دولت کاراکاس، دلیل این اقدام را انتشار خبری در کانال سی ان ان با عنوان "فروش گدرنامه از سوی دیپلماتهای ونزوئلا به تروریست ها" اعلام کرد.

سی ان ان نیز به دنبال این  تصمیم دولت ونزوئلا با انتشار بیانیه ایاعلام کرد که همچنان بر درستی خبر خود باور دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه چنین آمده است:"ما به عنوان بخش اسپانیایی زبان شبکه خبری سی ان ان معتقدیم که آزادی مطبوعات نقش مهمی در تشکیل یک دموکراسی سالم ایفا می کند." خبرهای مرتبط