تظاهرات فلسطینیان علیه "سیاست تخریب" اسرائیل

فلسطینیانی که در اسرائیل زندگی میکنند، به "سیاست تخریب" اسرائیل که درمناطق محل زندگی شهروندان عرب در اسرائیل اعمال میکند، اعتراض کردند

تظاهرات فلسطینیان علیه "سیاست تخریب" اسرائیل

این تظاهرات که در منطقه المثلت، واقع در جنوب کشور که محل تلاقی شهرهای  جنین، نابلس و طولکرم می باشد، به دعوت کمیته مردمی "کالنسِوا" انجام گردید، سیاست "تخریب" اسرائیل را محکوم کرد.

طی این تظاهرات که از اسرائیل دعوت به حمایت از خاکها و خانه های فلسطینیان گردیده و شعارهایی علیه فعالیتهای تخریبی سر داده شد، از حکومت اسرائیل خواسته شد تا به موضع تحریک کننده اش علیه شهروندان عرب پایان دهد.

کمیته خلق کالنسوا، پس از دستور مقامات اسرائیلی مبنی بر تخریب خانه متعلق به خانواده فلسطینی که در کالنسوا زندگی میکنند، به دلیل اینکه "بدون مجوز" میباشد، دعوت به انجام این تظاهرات نمود.خبرهای مرتبط