رئیس جمهور جدید آلمان بر قدرت و اهمیت ترکیه در منطقه واقف است

آلمان رئیس جمهور جدیدش را انتخاب کرد

670684
رئیس جمهور جدید آلمان بر قدرت و اهمیت ترکیه در منطقه واقف است

فرانک والتر اشتنمایر که نامزد مشترک حزب اتحاد مسیحیان و حزب سوسیال دموکرات بود، با 931 رای از سوی اعضا، به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور آلمان انتخاب شد.

گفتنی است در آلمان که رئیس جمهور با رای مردم انتخاب نمیشود، کمیسیون فدرال انتخاب کنندگان، رئیس جمهور را مشخص میکند.

اشتنمایر که در دور اول انتخابات، 931 رای از 1253 عضو کمیسیون دریافت نمود، ماموریت 5 ساله اش را از روز 19 مارس آغاز خواهد کرد.

وی که دارای تجربه سیاسی میباشد، سیاستمداری است که از سوی ترکیه نیز به خوبی شناخته میشود.

اشتنمایر سیاستمداری است که بر قدرت و اهمیت ترکیه در منطقه واقف است .خبرهای مرتبط