اعتراضها علیه حکومت رومانی ادامه دارد

مردم رومانی به حکمهای اضطراری حکومت که تغییرات در قانون قضایی کشور را پیش بینی میکند واکنش نشان میدهند

اعتراضها علیه حکومت رومانی ادامه دارد

تظاهراتهای اعتراض آمیز برای واکنش به حکمهای اضطراری حکومت که تغییرات در قانون قضایی کشور را پیش بینی میکند، ادامه دارد.

علی رغم اینکه حکومت رومانی در راستای واکنشها، این حکمها را عقب کشید، بیش از 200 هزار تن دیگر که از شهرهای مختلف به بخارست پایتخت این کشور آمده اند، به تظاهرات ها پیوستند.

معترضان که حکومت را دعوت به استعفا مینمایند، بر این باورند که عفو زندانیهایی که 5 سال از مجازات زندانیشان باقی مانده است، باعث به میان امدن فساد بیشتری در کشور خواهد شد.

به غیر از بخارست، در شهرهای دیگر رومانی نیز تظاهراتهایی برگزار می شود.

نخست وزیر کشور نیز اعلام داشت که با رای و انتخاب میلیونها انسان، بر راس حکومت قرار گرفته اند و برای اجرای برنامه حکومت، اعتماد ملت را جلب کرده اند.

وی همچنین ابراز داشت که استعفا نخواهد داد. خبرهای مرتبط