سازمان همکاری و امنیت اروپا شرق اوکراین را به آتش بس دعوت کرد

لامبرتو زانیر دبیر کل سازمان همکاری و امنیت اروپا با محکوم کردن درگیری های آغاز شده در شرق اوکراین، طرفین را دعوت به آتش بس کرد

665193
سازمان همکاری و امنیت اروپا شرق اوکراین را به آتش بس دعوت کرد

سازمان همکاری و امنیت اروپا شرق اوکراین را دعوت به آتش بس نمود. 

لامبرتو زانیر دبیر کل سازمان همکاری و امنیت اروپا با محکوم کردن درگیری های آغاز شده در شرق اوکراین، طرفین را دعوت به آتش بس کرد. 

زانیر با بیان اینکه حملات در شرق اوکراین که غیرنظامیان در اکثریت هستند غیر قابل قبول می باشد، گفت، طرفین باید فورا درگیری ها را متوقف ساخته و هم به قرارداد مینک و هم آتش بس پایبند باشند. 

زانیر ضمن اشاره به وارد شدن بزرگترین خسارات به غیرنظامیان در درگیری ها و اینکه شمار زیادی انسان جان خود را از دست می دهند، افزود، بیش از هزار نفر در منطقه محصور مانده و با مشکلات مواد غذایی و گرمایشی روبرو هستند. 

از سال 2014 تاکنون بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونباس در شرق اوکراین درگیری هایی رخ می دهد. خبرهای مرتبط