تیراندازی در موزه لوور فرانسه

یک مهاجم چمدان به دست بسوی سربازان نگهبان در موزه تیراندازی کرد

664765
تیراندازی در موزه لوور فرانسه

فردی که سعی داشت تا وارد موزه لوور در پاریس پایتخت فرانسه شود، بسوی سربازان تیراندازی کرد.

در نتیجه تیراندازی متقابل سرباز نگهبان، فرد مهاجم که چمدان بدست بود، مجروح گردید.

تدابیر امنیتی در اطراف موزه لوور به بالاترین سطح رسانده شده و ساختمان موزه تخلیه می شود.خبرهای مرتبط