افزایش تدابیر امنیتی در موزه لوور فرانسه

نخست وزیر فرانسه : این حمله بوضوح ماهیت تروریستی دارد

664833
افزایش تدابیر امنیتی در موزه لوور فرانسه

فردی که سعی داشت تا وارد موزه لوور در پاریس پایتخت فرانسه شود، بسوی سربازان تیراندازی کرد.

در نتیجه تیراندازی متقابل سرباز نگهبان، فرد مهاجم که چمدان بدست بود، مجروح گردید.

تدابیر امنیتی در اطراف موزه لوور به بالاترین سطح رسانده شده و ساختمان موزه تخلیه می شود.

یک فرد دیگر در منطقه در ارتباط با حادثه دستگیر گردید .

تدابیر امنیتی در موزه لوور به عالی ترین سطح رسانده شد.

" Bernard Cazeneuve " نخست وزیر فرانسه اعلام کرد این حمله بوضوح ماهیت تروریستی دارد.خبرهای مرتبط