تعداد دادگاههایی که در آمریکا دستور العمل در حکم قانون ترامپ را به تعلیق گرفتند به 5 افزایش یافت

در پی دادگاه فدرآل نیویورک 4 دادگاه ایالتی دیگر دستور العمل در حکم قانون ترامپ در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا برای 90 روز را پیش بینی می کرد، به تعلیق گرفت

661739
تعداد دادگاههایی که در آمریکا دستور العمل در حکم قانون ترامپ را به تعلیق گرفتند به 5 افزایش یافت

تعداد  دادگاههای فدرآل در آمریکا که حکم عدم اخراج بازداشت شدگان در فرودگاهها و تعلیق دستور العمل در حکم قانون آمریکا برای شهروندان برخی از کشورهای مسلمان را پیش بینی می کند، به 5 افزایش یافت.

در پی دادگاه فدرآل نیویورک 4 دادگاه ایالتی دیگر دستور العمل در حکم قانون ترامپ در مورد ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا برای 90 روز را پیش بینی می کرد، به تعلیق گرفت.

دادگاههای فدرآل کالیفرنیا، ویرجینیا، ماساچوست و واشنگتن نیز تصمیم به ابقا شهروندان کشورهای مذکور در آمریکا گرفتند.

در پی اقامه دعوی یک گروه وکیل از اتحادیه آزادی های سویل آمریکا برای آزادی دو شهروند عراقی که در فرودگاه کندی تحت نظر گرفته شدند و متوقف سازی دستور العمل در حکم قانون ترامپ در مورد پناهجویان و مهاجرین، Ann Donnelly قاضی فدرال نیویورک بعلت اینکه تصمیم اخراج از کشور می تواند موجب آسیب های غیر قابل جبران شود، حکم تعلیق دستور العمل ترامپ را صادر کرده بود.خبرهای مرتبط