فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان از سمت خود کناره گیری کرد

یوخائیم گاک رئیس جمهور آلمان سیگمار گابریل وزیر اقتصاد و رهبر حزب سوسیال دموکرات را به سمت وزیر خارجه جدید این کشور انتصاب کرد

660854
فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان از سمت خود کناره گیری کرد

 

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان که بعنوان نامزد ریاست جمهوری نشان داده شده است، از سمت خود کناره گیری کرد.

یوخائیم گاک رئیس جمهور آلمان در کاخ بلوو سیگمار گابریل وزیر اقتصاد و رهبر حزب سوسیال دموکرات را به سمت وزیر خارجه جدید این کشور انتصاب کرد.

سمت خالی وزار اقتصاد نیز یه بریجیت زیپریس داده شد.

به پیروزی اشتاین مایر در انتخابات ریاست جمهوری آلمان در 12 ام فوریه با دید قطعی نگریسته می شود.خبرهای مرتبط