"اتحادیه اروپا از مرگ خود خبر ندارد"

رئیس جبهه ملی فرانسه با اشاره به کاهش سرعت رشد تجاری و اقتصادی اروپا تصریح کرد که اتحادیه اروپا دچار مرگ شده است، اما از آن خبر ندارد.

657038
"اتحادیه اروپا از مرگ خود خبر ندارد"

مارین له پن، رئیس حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه در گفتگوی اختصاصی با روزنامه «بیلد آم زونتاگ» آلمان، با اشاره به کاهش سرعت رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و عدم موفقیت این اتحادیه در زمینه های گوناگون گفت: "اتحادیه اروپا دچار مرگ شده، اما از آن خبر ندارد. میزان بی کاری و فقیر بسیار زیاد است. برای برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم نیز توانایی لازم را ندارد".

له پن در ارتباط با آینده عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا گفت: "حاکمیت مرزی، پولی، اقتصادی و قضایی خود را از اتحادیه اروپا پس خواهیم گرفت. اگر اتحادیه اروپا بپذیرد، آنوقت اروپایی که از چند ملت تشکیل می شود را می سازیم. اگر هم نپذیرد علت خروج خود را به آن ها توضیح داده و آن را به رأی خواهیم گذاشت".خبرهای مرتبط