سرپرستی هیئت سازمان ملل در مذاکرات آستانه را استفان د میستورا بر عهده خواهد گرفت

آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل از د میستورا خواسته است تا سرپرستی هیئت سازمان در مذاکرات سوریه در آستاننه را برعهده بگیرد

655315
سرپرستی هیئت سازمان ملل در مذاکرات آستانه را استفان د میستورا بر عهده خواهد گرفت

آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل از استفان د میستورا نماینده ویژه خود در امور سوریه خواست تا سرپرستی هیئت سازمان ملل در مذاکرات سوریه را که در نظر است در آستانه پایتخت قزاقستان ترتیب بیابد، برعهده بگیرد.

استفان دوژاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، برای اجلاسی که با هدف بررسی وضعیت در سوریه و با شرکت ترکیه، روسیه و ایران در آستانه ترتیب خواهد یافت، از میستورا نیز دعوت بعمل آمده است.

دوژاریک در اطلاعیه با اشاره براینکه، دبیرکل انتظار دارد که قبل از آغاز مجدد مذاکرات داخلی سوریه در ژنو، مذاکرات آستانه گام مثبتی باشد، اظهار داشت، اشتراک در اجلاس در سطح بالایی صورت گرفته و موضوعات بغرنج و مهمی می تواند در آن مورد بررسی قرار بگیرد، برای همین دبیرکل از دمیستورا خواسته است تا سرپرستی هیئت سازمان را که در اجلاس شرکت خواهد جست، برعهده بگیرد.خبرهای مرتبط