پرواز مستقیم از ترکیه به شهر خارکیف اوکراین

خطوط هوایی ترکیه، از روز 30 مارس،  پروازهای مستقیم به شهر خارکیف اوکراین ترتیب میدهد

645156
پرواز مستقیم از ترکیه به شهر خارکیف اوکراین

خطوط هوایی ترکیه، از روز 30 مارس،  پروازهای مستقیم به شهر خارکیف اوکراین را آغاز خواهد کرد.

بر اساس بیانیه کتبی منتشر شده از سوی مشاور مطبوعاتی خطوط هوایی ترکیه، این شرکت که با ترتیب سفرهایی به 119 کشور و 295 نقطه جهان، نام شرکتی که بیشترین سفرهای خارجی را دارد، به خود گرفته است، با ترتیب پروازهایی به شهر خارکیف که یکی از مناطق مشهور آموزش، فرهنگ و صنعت اوکراین میباشد، بدون ایجاد وقفه، پل دیگری را تاسیس کرده است.

خطوط هوایی ترکیه، از روز 30 مارس، 4 روز در هفته پروازهایی به خارکیف ترتیب داده و از روز 30 می نیز تعداد این پروازها را به هفت روز در هفته افزایش خواهد داد.خبرهای مرتبط